Directioneaza 3.5% din impozitul pe venit

Sistemul 3.5% permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze, fara costuri suplimentare, 3.5% din impozitul lor pe venit, datorat statului, catre o organizatie neguvernamentala.

Este un sistem prin care cetatenii au posibilitatea sa decida in mod direct ce se intampla cu impozitele lor. Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat de cetateni!

Procedura este simpla:
PASUL 1: Descarca unul dintre cele 2 formulare de mai jos.

Descarca formularul 230 precompletat cu datele asociatiei ADMO (pentru venituri din salarii)

Descarca formularul 200 (pentru alte venituri in afara salariului)

PASUL 2: Completeaza formularul astfel:

Datele personale se completeaza de mana in doua exemplare:

Pentru venituri din salariu, formularul 230 se completeaza cu datele de identificare (pct. I) si semnatura. Restul rubricilor se completeaza doar daca este cazul. Poti gasi AICI anexa informativa cu instructiunile detaliate pentru completarea formularului 230.

Pentru alte venituri in afara salariului, formularul 200 se completeaza la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut.
Poti gasi AICI anexa informativa cu instructiunile de completare a formularului 200.
Poti gasi AICI un scurt ghid privind completarea formularului 200.

Atentie! Nu trebuie completata suma ce urmeaza a fi virata. Ea se calculeaza automat ca 3.5% din impozitul datorat catre stat. Conform art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: „Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 3.5% din impozitul datorat.”

PASUL 3: Depune formularul astfel:

Originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
‐ copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Formularul se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.